SOPHIA inviterer til konference nr. 2 i projektet

”Værdikampen om folkeskolen – nyt paradigme nu”

på Vartov, København, tirsdag den 25. november 2014, kl. 10.00 - 16.00.
 

Heldannelsens folkeskole - om en bæredygtig balance mellem kundskaber og dannelse 
 
Konferencen er tænkt som en forlængelse af september konferencen, så vi med vægtige indlæg og debat som platform, kan plædere for et stærkere dannelsesperspektiv i diskussionen om formålet med folkeskolen. Tanken hermed er, at vi får skabt et perspektiv, der peger videre end blot basale kompetencer, og at der derved sættes en horisont for skolens dannelsesprojekt, der rækker langt længere end opnåelsen af en række faglige delmål - og forhåbentlig peger godt ind i fremtiden.
 
Der bliver oplæg fra pædagogiske forskere, teoretikere og praktikere fra professionshøjskolerne, universiteterne og folkeskolen og fra erhvervsliv, kirken, idrætten, det kunstneriske kulturliv med flere. Oplæggenes omdrejningspunkter bliver en samlet dannelsestanke i folkeskolen, der forbereder børnene til handling – så de lærer at bruge både forstand og fornuft i et almendannende perspektiv. Målet skal være udviklingen af myndige borgere og ikke konkurrencestatstrænede nytteindivider. Vi skal sikre en stærk syntese af arv og fremtid.
I løbet af få dage udsender vi programmet med oplægsholdere, arbejdsform på konferencen og andre detaljer.
 
Målgruppen for konferencen er: Minister og Undervisningsudvalget, andre politikere, KL, lærere, pædagoger og skoleledere, de faglige foreninger på området, forvaltningerne på skoleområdet, elev- og studerendes organisationer, forældreforeninger, forskere og undervisere på universiteterne og professionshøjskolerne, dannelsestænkere samt øvrige interessentgrupper på området. 
 
Vi udsender dette forpraj nu for at sikre, at I kan sætte kryds ved datoen og lave en forhåndstilmelding (til bha@sophia-tt.org), inden mange af jer sikkert går på efterårsferie.
 
Prisen for konferencen er: kr. 600,00. (Studerende: kr. 350,-).


Venlig hilsen
 
SOPHIA
Stig Skov Mortensen   og   Per Kjeldsen
leder                               bestyrelsesformand