SOPHIA nyhedsbrev

Juni 2013
 

Folkeskoleforlig i flere faser – og behov for debat 
Så kom folkeskoleforliget. Det var sådan set forventet. Hvad, der ikke var forventet, var, at der med forliget ville følge tid og dermed mulighed for at få sat gang i den debat, som har været udeladt og savnet lige siden lanceringen af reformforslaget i december sidste år. Dog tid kom der så alligevel ikke, men det ændrer ikke ved behovet for debat.

Herunder præsenteres SOPHIAs debathæfte om alternative elementer til reformen og dermed oplæg til en bred debat.   


Nyt debathæfte: Hvad er formålet med skolen og med reformen?
SOPHIA her netop udsendt et debathæfte som opfølgning på konferencen Elementer til en alternativ folkeskolereform. Hæftet rummer generelle oplæg til debat på områder, der berører skolens formål.
 
Det er en central kritik i hæftet, at man politisk vil lave en reform af folkeskolen, uden først at sætte formålsparagraffen til debat. Med udgangspunkt i udsagn fra konference-deltagerne og oplægsholderne, skitseres forskellige områder, hvor det er nødvendigt med en debat.
 
Forud for konferencen udsendte SOPHIA nogle helt konkrete forslag til, hvordan en række af regeringens idéer kan udvikles i folkeskolen, inden for gældende lov. Disse forslag er også en del af debathæftet. 
 
Citat fra hæftet: Når der laves lovændringer omkring folkeskolen, har det vidtrækkende konsekvenser. (…) Derfor må det være et ydmygt og grundigt arbejde, der går forud for sådanne lovændringer. Det er ikke vores opfattelse, at en sådan ydmyg- og grundighed har været indeholdt i det arbejde, der er lavet af regeringen og forligspartierne i reformarbejdet.
 
Konference: Alternativer til folkeskolereformen
SOPHIAs konference om alternativer til folkeskolereformen er vel overstået, og en særlig væsentlig pointe synes at være, at det aktuelle reformudspil søges gennemført i for hastigt tempo og med et for lille vidensgrundlag. En deltager fra konferencen, Lærke Grandjean, har lavet en reportage fra dagens forløb.
   
Se reportagen her >>

Følg også med på SOPHIAs blog…
  • Hvad med formålet, Christine Antorini?
  • Antorini og den danske model
 
Visionshæfte 4: Videnskabsteori og menneskesyn i uddannelsessystemet
SOPHIA har udgivet det fjerde hæfte i serien om fremtidens uddannelsessystem. I hæftet indgår bidrag fra fremtrædende uddannelsesforskere og –debattører, ligesom der præsenteres en række eksempler fra den pædagogiske hverdagspraksis.

 

 

Visionshæfte 3: Værdier i uddannelsessystemet

I samarbejde med en række fagfolk har SOPHIA udarbejdet et hæfte om værdier i uddannelsessystemet. Hæftet er det tredje i serien om ”Visioner for fremtidens uddannelsessystem – fra vuggestue til universitet”. 

 Støt SOPHIA

SOPHIA har brug for din støtte…

Du kan støtte SOPHIA ved at melde dig ind i støttekredsen. Derved medvirker du til, at SOPHIA kan deltage aktivt i uddannelsesdebatten og bidrage til kvalificering af beslutnings-processerne.

Som støttekredsmedlem får du 10% rabat på vore udgivelser.

Læs mere her  >>


  
Læs flere nyheder på www.sophia-tt.org
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, klik her >>