SOPHIA nyhedsbrev

Juni 2015

  Vedr.:
 
 
Konference 30.09.2015: Spørgetid
Sæt allerede nu X i kalenderen den 30.09.2015, hvor SOPHIA afholder konferencen "Spørgetid" på Vartov, København,  kl. 09.30 - 16.00.
Vi skriver år 2 efter inklusionsreformen og år 1 efter den store folkeskolereforms vedtagelse, så det kunne være et passende tidspunkt for, at vi alle stopper op et øjeblik for at spørge os selv om, hvilke intentioner der lå bag reformernes tilblivelse og udformning, og om hvorvidt disse intentioner er nået, eller reformerne trænger til et serviceeftersyn. Læs mere på www.sophia-tt.org. 
 
 

Dannelsesskrifter
- Dannelsen tilbage på dagsordenen!

SOPHIA har den glæde at kunne præsentere det seneste skud på stammen i en lang række af tiltag for at sætte dannelse og pædagogik forrest i debatten omkring skole og samfund.
Denne gang leverer vi et fortættet forsøg på at gentænke dannelsen fra bunden. Vi forsøger med andre ord at finde dannelsens forudsætninger, dens rammer og dens muligheder.

Dannelse er ikke et støvet, kultursnobbet begreb, men et vilkår, der vedkommer os alle. Dannelse vedkommer både lærere, studerende, forældre, ledere, børn, politikere og borgere, hvorfor vi håber, at dette indspark i debatten kan være med til at starte en ny diskussion om, hvad det egentlig er vi vil med vores samfund, vores skole og vore børn.
Historien er aldrig slut, og den sidste mand er endnu ikke født. Derfor er diskussionen om dannelse heller ikke død. Med hæftet som baggrund ønsker vi tværtimod at åbne den på ny.

“Det væsentligste gemmer sig ofte i uenighederne, og dannelsens idealer er ingen undtagelse. Den normative dannelse handler om at definere, hvilket menneskesyn, der skal realiseres gennem dannelsen. Man dannes af det, man stræber mod.”
 “Dannelsen er derfor heller ikke endelig, men altid på spring.”
 “At være god er at tage fagets kultur, ophav og horisont på sig som byrde. Det er at ville faget, at ville nærme sig dets indre udtryk samt dets ypperligste kvalitet.”
 “Skolen skal være et indlejret frirum for pædagogik, dannelse og kritik.”
 “Dele skaber ikke med det samme mening, men det kræver elevens indlevelse og en tillid til lærerens autoritet at nå til sammenhænge og helheder.”
 “Det myndige og demokratiske menneske bliver ikke til i en facilitering af læring med enkle og klare mål. At facilitere betyder at ’gøre let’, men pædagogik og dannelse er ikke let.”
 “Målstyret læring betyder at komme den korteste og hurtigste vej til et forudbestemt mål, men i pædagogik og dannelse er veje sjældent lige og hurtige, de er også vanskelige og uforudsigelige.”
 “Dannelsens fineste formål er at bygge bro mellem det individuelle og det almene; at være engageret ud over sig selv i det fælles.”
 “Dannelsen er forbundet med vores evne til tænkning, til vores søgen efter sandhed, skønhed og menneskelighed.”
 
 
Fordybelse og diskussion om dannelse
Hvad er dannelse? Hvor findes den henne? Og hvem er egentlig dannet? Tænketanken SOPHIA har gennem et års tid arbejdet med begrebet dannelse og præsenterer på den baggrund nu et hæfte med dannelsesskrifter.
 
Hæftet fokuserer både på dannelse i skolen og i den brede kultur for at vise, at dannelse ikke er noget man kan lære på kursus, men snarere er noget, der må leves og væres. Hæftet er ikke en lang opremsning af filosofiske positioner, men en revitalisering af begrebet i en tid, der er præget af kontrol, styringsmekanismer, mistillid og påvirkningstrang. Se mere om hæftet her [LINK].
 
I løbet af 2015 vil vi i SOPHIA tilbyde en række dannelsessamtaler for alle interesserede organisationer, foreninger, uddannelsessteder, ledere, forældre—kort sagt alle, der har med pædagogik og dannelse at gøre. Dette er således jeres chance for at få et par inspirerende timer med store tanker, højt til loftet og spændende pointer. Samtalernes udformning kan aftales nærmere med jer, men udgangspunktet er ca. 2 timer med samtale og diskussion.
 
Dannelse er menneskets måde at blive til som menneske på, og dannelse er evigt vedkommende. Men hvordan kan man forstå dannelse ud fra en specifik kontekst? Hvordan forstår I selv jeres rolle i dannelsen? Hvilke idealer står højst i jeres møde med samfundet? Hvilke værdier og menneskesyn danner vi som forældre, bedsteforældre og samfundsinstitutioner vores børn og unge ud fra? - og med hvilken betydning? Disse forhold vil vi gerne diskutere med jer.
 
Arrangementerne sætter derfor dannelse på dagsordenen. Der vil blive mulighed for både at lytte til, reflektere over og diskutere de almene aspekter ved dannelse, og de mere kontekstspecifikke forhold. Hvad er daginstitutionernes, bibliotekernes, folkeskolernes, musik- og kulturskolernes samt ungdoms-, voksen- og videreuddannelsernes dannelsesformål? - og stemmer det overens med de tanker vi alle, hver især, gør os om at være borger og medborger? Dannelse er at blive til som menneske sammen med andre mennesker. Det har derfor stor betydning for menneskets og samfundets tilblivelse, hvordan vi vælger at leve og være sammen.

SOPHIA vil gerne sammen med jer være med til at drage omsorg for vores dannelse som mennesker og medborgere i et fælles demokratisk samfund.
 
Kontakt os, hvis I kunne tænke jer et interessant, inspirerende og udfordrende indblik i dannelsens muligheder og grundlag. Sammen med bestilling af arrangement følger naturligvis et par eksemplarer af vores netop færdiggjorte dannelsesskrifter, der tillige kan købes til fordelagtig pris til alle deltagere. Vi kommer både gerne til arrangementer internt blandt jeres ansatte og arrangementer, der inkluderer elever, forældre og borgere. Man er også meget velkomne til at gå sammen og lave et større, regionalt møde.
 
Historien er aldrig slut, og den sidste mand er endnu ikke født. Derfor er diskussionen om dannelse heller ikke død. Med hæftet som baggrund ønsker vi tværtimod at åbne den på ny.
 
Mere information:
Stig Skov Mortensen, leder, ssm@sophia-tt.org & 29867844
 
Birte Holst Andersen, sekretær, bha@sophia-tt.org & 20988007 
— Initiativet
Kampen mod konkurrencestaten intensiveres
Mandag den 18. maj mødtes en række centrale personer og organisationer på baggrund af SOPHIAs invitation på Vartov i København for at diskutere perspektiver på kritik af konkurrencestaten og det indskrænkede samfunds- og menneskesyn. Mødet var fyldt med engagement og stærke idéer, der over de næste uger og måneder vil materialisere sig som et væsentligt initiativ i forhold til en samlet kritik.
 
For mere information kontakt:
Stig Skov Mortensen, leder, ssm@sophia-tt.org & 29867844 Støt SOPHIA

SOPHIA har brug for din støtte…

Du kan støtte SOPHIA ved at melde dig ind i støttekredsen. Derved medvirker du til, at SOPHIA kan deltage aktivt i uddannelsesdebatten og bidrage til kvalificering af beslutnings-processerne.

Som støttekredsmedlem får du 10% rabat på vore udgivelser.

Læs mere her  >>


  
Læs flere nyheder på www.sophia-tt.org
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, klik her >>