SOPHIA nyhedsbrev

Januar 2014
 

Det nye år fortsætter, hvor 2013 slap – der er reformer i gang eller på vej på stort set alle områder af den offentlige sektor. På undervisnings- og uddannelsesområdet er det aktuelt de videregående uddannelser, der med fremdriftsreformen og Uddannelsesminister Morten Østergaards kulegravningsudvalg tager overskrifterne. Det sidstnævnte udvalg har inviteret til dialog med universitetsverdenens ansatte og studerende samt andre interessenter som en vigtig brik i udvalgets arbejde. Den udfordring har SOPHIAs bestyrelse besluttet at tage op. Det gør vi til en start med en bog og en konference.


BOGEN: Universitetsverdenen - flerstemmige visioner

Udgivelsen skal ses som en reaktion på den aktuelle politiske reformtænkning, som den kommer til udtryk i kommissoriet for ovennævnte udvalgs arbejde, hvor der stilles krav om kvantificering af både kvalitet og relevans og en tæt tilknytning til erhvervslivet, mens der ikke er et ord om universiteternes og professionshøjskolernes  rolle som tænknings-, oplysnings- og vidensinstitutioner - som frie stemmer, der kan kvalificere offentligheden og højne dannelsesniveauet i samfundet.

Vi har derfor bedt en række markante bidragydere formulere en række konstruktive og debatskabende visionære bud på, hvorfor vi overhovedet har universiteter og professionshøjskoler. Det fundamentale spørgsmål lyder: Hvad er og hvad kunne være universitetets raison d’être? 

Indholdsfortegnelse med forfatteroversigt Læs her >>
Bogen udkommer primo februar og kan allerede nu forudbestilles.  Læs her >>

 

KONFERENCEN:  Universitetsverdenen – om alternativer til resultatstyring af kvantificeret forskning og uddannelse

Onsdag den 5. marts 2014, kl. 10.00 - 16.00, på Vartov, København

Idet SOPHIA arbejder på at kvalificere debatten og de politiske beslutninger om det samlede uddannelses- og forskningssystem, har vi fundet det vigtigt at følge op på ovennævnte bogudgivelse med en konference, der kan fortsætte bogens visioner med oplæg og gruppediskussioner, så både bog og konference kan være idegivende for ministeren og hans udvalg samt alment debatskabende.   

Så spørgsmålet lyder: Hvordan forsvares forskningsfriheden og den akademiske kultur i en tid, hvor det politiske system stresser universitetet? Hverken forskning, tænkning eller undervisning og pædagogik kan umiddelbart reduceres til økonomi. Man kan frygte, at en stram erhvervs- og målretning af uddannelserne vil føre til både et kvalitets- og frihedstab.

På konferencen bliver problemerne talt frem og diskuteret. Offentligheden har krav på at få indsigt i og mulighed for at drøfte universitetsverdenen som et samfundsmæssigt anliggende.   

Pris pr. deltager inkl. fortæring m.v.: kr. 800,-
Pris for studerende: kr. 400,-

(Der er 20 wild cards til studerende til kr. 0.)  
 
Udførligt invitationsprogram udsendes i  uge 4. Det er muligt at tilmelde sig allerede nu.

Se programmet her >>

 
 Støt SOPHIA

SOPHIA har brug for din støtte…

Du kan støtte SOPHIA ved at melde dig ind i støttekredsen. Derved medvirker du til, at SOPHIA kan deltage aktivt i uddannelsesdebatten og bidrage til kvalificering af beslutnings-processerne.

Som støttekredsmedlem får du 10% rabat på vore udgivelser.

Læs mere her  >>


Følg også med på SOPHIAs blog på DLF's hjemmeside
 
  

 

Læs flere nyheder på www.sophia-tt.orgØnsker du at afmelde nyhedsbrevet, klik her >>