Hermed fremsendes orientering om en bogtrykt udgave af den norske organisations, For Velferdsstaten, og Lissie Thordings udsendelse af rapporten ”Kampen mod lærerne i Danmark”.
Med opbakning fra udgiverne og redaktørerne har SOPHIA besluttet at lave en bogtrykt udgave i A5-format, som nu foreligger til salg.
 
Vi finder, at der er tale om et meget vigtigt skolehistorisk ”dokument”, som bør indgå i mængden af skrifter i forbindelse med folkeskolens 200 års fødselsdag. Efter vor opfattelse er det, der skete i 2013, en af de mest omfattende ændringer af folkeskolen som kulturinstitution siden folkeskolens fødsel. Med reform af pædagoguddannelsen,  reform af læreruddannelsen, reform af det grundlæggende specialundervisningsbegreb udmøntet i en inklusionslov og endelig den omfattende  folkeskolereform inklusive en total omlægning af lærerens arbejdsvilkår er folkeskolen ikke mere den samme. Det hele gennemført uden en grundlæggende inddragelse af folkeskolens formålsparagraf.
 
Vi håber derfor, at bogen må blive udbredt og læst af mange som grundlag for den debat, der aldrig må dø ud, om ”Hvad vil vi egentlig med folkeskolen?”
 
Venlig hilsen
SOPHIA
 
Læs mere om levering m.v. på http://www.sophia-tt.org/da/BestilVelferdsstaten