SOPHIA nyhedsbrev

Marts 2014
 

Konference

”Høring og handling”
 
 - et konstruktivt kritisk syn på regeringens

 
Aftale om
bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

 
Onsdag, den 2. april 2014
 Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36, Vejle

Ved fremkomsten af ovennævnte reformforslag den 24. februar påviste elever og fagfolk fra erhvervsskolerne, vejledningssystemet og de faglige foreninger straks med markante synspunkter problemer med forskellige dele af forslaget. Næsten rituelt blev alle kritikpunkter umiddelbart fejet af bordet. Man havde igen fornemmelsen af, at der nok blev lyttet, men ikke reflekteret. Heller ikke til et par respekterede forskere, som af journalister blev spurgt om deres opfattelse af reformforslaget.

Vi har fundet det relevant at arrangere en debat- og handleorienteret konference, og vi håber, at vi hermed kan få sammenfattet de mange forskelligartede kritikpunkter, som er fremført de seneste uger, til et handleorienteret konstruktivt kritisk skrift, der kan anvendes af alle implicerede som inspirations- og idegrundlag for selvstændige tiltag.

Se invitationen her >>


Udgivelse

Universitetsverdenen – flerstemmige visioner
 
Bogens forfattere: Svend Andersen, Dorthe Jørgensen, Gitte Meyer, Steen Nepper Larsen, Claus Emme-che, Stig Skov Mortensen, Peter Kemp, Henning Salling Olesen, Ole Fogh Kirkeby, Laura Louise Sarauw, Katja Brøgger, Ulrik Houlind Ramussen, Jakob L. Ruggaard, Jesper Garsdal, Sten Larsen og Christoph Bartmann.
Hvorfor findes der overhovedet universiteter og University Colleges, og hvad laver universitetslærere? Hvordan forsvares forskningsfriheden og den akademiske kultur i en tid, hvor det politiske system stresser universitetet, og uddannelser og institutter oprettes og forgår i ét væk?
 

 
Hverken forskning, tænkning eller undervisning og pædagogik kan umiddelbart reduceres til økonomi eller til noget, som uddannelsespolitik(ere) og universitetsbureaukratier kan planlægge og styre; men det er der efterhånden alt for mange, der tror. Det kan frygtes, at en stram erhvervsretning og kvantificerbare kvalitets- og relevansindikatorer giver en mål- og resultatstyring af både uddannelser og forskning, der vil føre til både et kvalitets- og frihedstab. Universiteter og University Colleges findes og fungerer; men de får ikke lov til at udvikle sig af egen drift. Den vidensøkonomiske transformation af samfundet udsætter dem for et eskalerende forventningspres og synes at bringe dem ud i en vedvarende legitimationskrise.
 
Bestilling på www.sophia-tt.org - Pris pr. stk.: kr. 60,00 (studerende kr. 30,00) plus forsendelse.
 
 Støt SOPHIA

SOPHIA har brug for din støtte…

Du kan støtte SOPHIA ved at melde dig ind i støttekredsen. Derved medvirker du til, at SOPHIA kan deltage aktivt i uddannelsesdebatten og bidrage til kvalificering af beslutningsprocesserne.

Som støttekredsmedlem får du 10% rabat på vore udgivelser.

Læs mere her  >>


Følg også med på SOPHIAs blog på DLF's hjemmeside
 
  

 

Læs flere nyheder på www.sophia-tt.orgØnsker du at afmelde nyhedsbrevet, klik her >>