Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 

30.09.2010
Revisortankegang truer professionsidentitet
Der er brug for alternative visioner for fremtidens uddannelser, som platform for kritik af neoliberalismens påvirkning af uddannelsessystemet. SOPHIA's Visionsprojekt kan fungere som vigtig inspirator. 

Danske Underviserorganisationers Samråd havde den 16/9 på DPU, København, indkaldt til debatmøde om neoliberalismens pårvirkning af uddannelsessystemet og dens trussel mod professionsidentiteten. Med titlen Education from a social Good to a global business indledte, tidligere præsident for den engelske lærerforening, Mary Crompton, debatmødet med at understrege, at det neoliberale paradigmes massive forandring af uddannelsessystemet er et globalt fænomen. Mary Crompton fokuserede på, hvordan mistænkeliggørelsen af lærere, den vedvarende debat om læreruddannelsens kvalitet og lærernes arbejdstider m.m. forekommer i en lang række lande, både i den såkaldt vestlige verden, men i høj grad også i udviklingslandene. En mistænkeliggørelse, der slører de neoliberale politikker, der rammesætter lærernes arbejde: massive nedskæringer, tiltagende offentlig styring og mange steder hel eller delvis privatisering af skoler og universiteter. Ligeledes pegede hun på, hvordan offentliggørelsen af målinger påvirker lærerens arbejde og status i samfundet. Efter Mary Crompton fremlagde Sociologen Rasmus Willig sin analyse af den afmonterede kritik blandt pædagoger. Han fremlagde, eksemplificeret ved piktogrammer, eksempler på, hvordan neoliberale strømninger sætter sig igennem i dagligdagen og i hverdagssproget blandt pædagoger. Han fokuserede på, hvordan kritikken afmonteres og omdirigeres, så den ikke får nogen retning. Der er ikke noget sted at gå hen med den, så ofte rammer den tilbage på den enkelte.  Projektet er udgivet i bogform med titlen Umyndiggørelse – se også
www.piktokritik.dk.  Ligeledes pegede Rasmus Willig på reformhastighed og fusionsprocesser som centrale dele af fænomenet – forhold, der gør reaktionerne på neoliberalismen reaktive frem for proaktive. Vi når ikke at reagere og forholde os kritisk til det ene, før det næste er sat i værk. Vi skal hele tiden se fremad. Herefter lagde ordstyrer Ingrid Stage fra DM op til debat om, hvad vi så kan gøre. Her blev der fra salen peget på, at fagforeningerne både bør kigge kritisk på deres egen rolle og bidrage til at formulere alternative visioner for fremtidens uddannelse. SOPHIA's visionsprojekt kommer derfor ganske belejligt – der er brug for det. Se mere på hjemmesiden under Projekter, 2006.10, Visionsprojektet. 
Se også notat fra mødet udarbejdet af Allan Baumann og Charlotte Palludan her.

Karen Prins, projektkoordinator

Lecturer in Pedagogy and International Coordinator
University College Capital Frøbelseminariet

 


Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 25.11.2018                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2020 Sophia