Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 

01.02.2011

Projektbeskrivelse for Visionsprojektet


31.08.2009

”På vej mod en ny oplysning - videnssamfundets fremtid”
Tænketanken SOPHIA forsøger nu at tegne konturerne af en ny tidssvarende og fyldestgørende oplysning – og bidrage til beskrivelsen af et nyt uddannelsessystem i et perspektiv frem mod år 2040. Det sker gennem et treårigt visionsprojekt med arbejdstitlen „SOPHIA's bud på fremtidens uddannelsessystem - fra vuggestue til universitet“.
I relation til projektet har vi netop udsendt hæftet ”På vej mod en ny oplysning - videnssamfundets fremtid“ af dr. phil. Dorthe Jørgensen. Hæftet er en del af en serie publikationer, som knytter sig til projektet. Tidligere er udkommet ”En flerstemmig vision for uddannelsessystemet”. 
Hæftet kan købes via e-mail til Sekretariatet,
bha@sophia-tt.org, eller ved indbetaling af kr. 60,00 til SOPHIA’s konto i Spar Nord Bank, reg. nr. 9286, kontonr. 4568193070, med angivelse af navn og adresse, hvorefter vi vil sende hæftet.


19.08.2008
Så starter Projekt 2006.10 SOPHIA's bud på fremtidens uddannelsessystem fra vuggestue til universitet
I den anledning udsendes et debatoplæg "En flerstemmig vision for uddannelsesystemet - livgivende forestillinger". Debatoplægget, der er på 25 sider, koster kr. 20,- + forsendelsesomkostninger, kan bestilles hos SOPHIAs Sekretariat, Børglumvej 133, 9700 Brønderslev, tel. 70 23 66 67, mail
bha@sophia-tt.org.

Yderligere informationer om projektet hos:
Per Kjeldsen,
pk@sophia-tt.org
Erik Schmidt,
es@sophia-tt.org
Steen Nepper Larsen, stla@dpu.dk

Hæftets forfattere er universitetslektor Steen Nepper Larsen, medlem af SOPHIAs bestyrelse, seminarielektor Kirsten Krogh Jespersen, medlem af SOPHIAs Faglige Råd, universitetslektor Dorthe Jørgensen, medlem af SOPHIAs bestyrelse og lærer Erik Schmidt, næstformand i SOPHIAs bestyrelse.
Informationer om projektet lægges på hjemmesiden løbende.


04.03.2009
En dristig, humanistisk og fremadrettet vision for uddannelsessystemet
Tænketanken SOPHIA har iværksat et treårigt projekt for at forandre det bagudrettede, bekymrede, mistillidsskabende og kontrolladede uddannelsessystem med et dristigt, humanistisk og fremadrettet. Det skriver Steen Nepper Larsen  og Erik Schmidt fra SOPHIA om i et indlæg i SF's magasin F!
Læs hele indlægget her.


17.12.2008
Hvad og hvordan skal børnene lære?
Der er fokus på læring som aldrig før!  Mikkel Krause fra ”Apropos” på P1 interviewer lektor ved Forskningscenter GNOSIS - Århus Universitet, medlem af SOPHIA's bestyrelse, Steen Nepper Larsen om, hvad og hvordan samfundet vil have, vi skal lære.  Læring handler i dag om at få viden, færdigheder og holdninger - men også om at lære "at opføre sig".  Steen Nepper Larsen forklarer i udsendelsen om SOPHIA's ”Flerstemmig vision for uddannelsessystemet”.
Hør udsendelsen
her
.


27.11.2008
SOPHIA's visionsprojekt om uddannelsessystemet - et opgør med mistillid og kontrol og retablering af det professionelle råderum
I Magisterbladet nr. 19 er
Per Kjeldsen interviewet om SOPHIA’s nye projekt om uddannelsesvisioner frem til år 2040. Projektet drejer sig om uddannelse fra ”Vuggestue til universitet”. I interviewet fremfører Per Kjeldsen behovet for en udvikling væk fra den neoliberale tænkning om mistillid og kontrol hen imod en social tænkning om tillid og pædagogisk professionelt råderum for såvel pædagoger og lærere som undervisere på de videregående uddannelser. Læs hele interviewet her.

 


28.09.2008
Økonomisk nytte eller samfundsnytte
Man er nødt til at skelne mellem fremtidens samfundsnytte og økonomisk nytte, siger Steen Nepper Larsen fra SOPHIAs bestyrelse om ”En flerstemmig vision for uddannelsessystemet” til Dansklærerforeningens hjemmeside. - Den økonomiske nytte handler helt konkret om at vi skal kvalificere befolkningen til et arbejdsmarked. Samfundsnytten handler om at vi skal være sammen i et fællesskab.
Se Dansklærerforeningens omtale af SOPHIAs visionsoplæg
her.


Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia