Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 

 Om SOPHIA

Hvad er SOPHIA 
Værdigrundlag >>
Bestyrelsen
Personale
Fagligt Råd
Stiftergruppen
Sponsorkredsen
Vedtægter
Ledige stillinger
Støt SOPHIA

I
SOPHIA er et forum for strategisk analyse.

SOPHIA’s værdigrundlag er humanistisk-demokratisk.

SOPHIA arbejder for at kvalificere det skole- og uddannelsespolitiske beslutningsgrundlag og synet på pædagogik og dannelse, børns og unges udvikling, undervisning og uddannelse.
 

SOPHIA arbejder både med udgangspunkt i empiriske undersøgelser og med professions- og erfaringsbaseret viden.  Forskellige videnskabs- og professionsfaglige vinkler anvendes med henblik på at tilvejebringe et alsidigt analysegrundlag.

SOPHIA ønsker at fremme forståelsen for en alsidig tilgang til udvikling, undervisning og læring baseret på dialog.

II
SOPHIA arbejder for, at børn og unge tilegner sig både teoretisk viden og erfaringsbegrundet indsigt på et demokratisk dannelsesgrundlag, således at kundskaber og færdigheder forenes med en udviklings- og læringslyst i en alsidig, kreativ, samarbejdende personlighed, og således at den enkelte elev eller studerende tillægges egenværdi.  Dermed vil også viden og indsigt blive en værdi i sig.
 

SOPHIA ønsker at fremme et faglighedsbegreb, der både tager sigte på at opnå fortrolighed med fagenes kernestof, og på at opnå indsigt i omfattende sammenhænge, der respekterer subjektive og kritiske tilgange til kommunikative, kulturelle, etiske, æstetiske og åndelige aspekter ved tilværelsen.

SOPHIA ønsker, at alle børn og unge, elever og studerende, uanset biologisk og social arv tillægges betydning for fællesskabet, og at også de skarpeste hoveder får demokratisk erfaring i det almene skole- og uddannelsessystem.
 

III
SOPHIA ønsker lokalt, institutionelt funderet råderum til pædagoger, lærere og andre undervisere og forskere ud fra det overordnede synspunkt, at didaktisk tænkning og praksis kræver professionel ansvarliggørelse og metodisk frihed.Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia