Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 
Ny udgivelse fra SOPHIA – februar 2014:


 
  Hvorfor findes der overhovedet universiteter og University Colleges, og hvad laver universitetslærere? Hvordan forsvares forskningsfriheden og den akademiske kultur i en tid, hvor det politiske system stresser universitetet, og uddannelser og institutter oprettes og forgår i ét væk?
Hverken forskning, tænkning eller undervisning og pædagogik kan umiddelbart reduceres til økonomi eller til noget, som uddannelsespolitik(ere) og universitetsbureaukratier kan planlægge og styre; men det er der efterhånden alt for mange, der tror. Det kan frygtes, at en stram erhvervsretning og kvantificerbare kvalitets- og relevansindikatorer giver en mål- og resultatstyring af både uddannelser og forskning, der vil føre til både et kvalitets- og frihedstab.
Universiteter og University Colleges findes og fungerer; men de får ikke lov til at udvikle sig af egen drift. Den vidensøkonomiske transformation af samfundet udsætter dem for et eskalerende forventningspres og synes at bringe dem ud i en vedvarende legitimationskrise. Der har eksisteret universiteter i Europa i over 800 år og i Danmark i mere end 500 år.

 
Der er mange gode grunde til, at universitetsverdenen eksisterer, og mange af disse drøftes alt for sjældent. Offentligheden har krav på at få indsigt i og mulighed for at drøfte universitetsverdenen som et samfundsmæssigt, oplysende, vidensskabende og vidensspredende anliggende. 
SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse har bedt 16 markante bidragydere om at formulere visionære bud på, hvad der skal til for at sikre kvalitet i universitetsverdenens forskning og uddannelse.

Hvad er og hvad kunne være universitetets raison d’être?

(Bogen er udgivet med støtte fra Dansk Magisterforening, Professionhøjskolen Metropol og  Dansklærerforeningen.)
     
 
Indholdsfortegnelse:

Svend Andersen: ”Noget at feste for?”
 
Dorthe Jørgensen: ”Dannelse til tænkning – på Nordens Universitet”
 
Gitte Meyer: ”Det uniforme og det civile universitet
 
Steen Nepper Larsen: ”Hvad laver de dog på universitetet? Tanker om undervisning, forskning, formidling og professionsarbejde

Claus Emmeche: ”Strukturelle konflikter i dagens danske universiteter”

Stig Skov Mortensen: ”Overskridelse og udsættelse. At begribe kvaliteten i et studieliv”
 
Peter Kemp: ”Halvdannelsens universitet. Dannelsesuniversitetet er et forsvar  for demokratiet”

Henning Salling Olesen: ”Et fristed for kritisk erfaring og demokratisk engagement”

Ole Fogh Kirkeby: ”Om universiteternes forpligtelse til at repræsentere den praktiske fornuft”

Laura Louise Sarauw & Katja Brøgger Jensen: ”Uddannelse for de mange som mulighed”
 
Ulrik Houlind Ramussen: ”Eftertænksomhed. Om teoretisk nysgerrighedslicens & omvejens legitimitet”
 
Jakob L. Ruggaard: ”Kritisk dannelse til en masse studerende” 

Jesper Garsdal: ”Universitetet som Gesamtkunstwerk og plastisk socialitet”

Sten Larsen: ”Interessant hvad Morten Østergaards kvalitetsudvalg vil stille op med kravet om at gå i dialog med UC-undervisere?”

Christoph Bartmann: ”Akademischer Kapitalismus. Fluchtwege aus dem New Public Management“Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia