Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 
Svar fra Uddannelsesminister Morten Østergaard (28.06.2012)


Til tænketanken SOPHIA

Tak for jeres henvendelse af 23. maj 2012 vedrørende ny læreruddannelse.

Som bekendt blev der fredag den 1. juni 2012 indgået aftale om ny læreruddannelse på baggrund af regeringens udspil hertil.

Aftalen vil styrke læreruddannelsens faglighed ved indførelse af ambitiøse kompetencemål, som også var en del af regeringens udspil, og som skal fungere som en faglig løftestang på læreruddannelsen. Aftalen indebærer også en lang række øvrige initiativer, der skal styrke læreruddannelsen, herunder en bedre praktik og en styrket efteruddannelse og et øget samspil med andre uddannelser.

Jeg har læst jeres indspil til ny læreruddannelse med stor interesse, og som det fremgår, indeholder den politiske aftale flere af de opmærksomhedspunkter, som I selv peger på. Jeg er blandt andet helt opmærksom på, at kompetencemålene for undervisningsfagene mv. ikke må blive statiske, men skal være fleksible og rummelige i forhold til at kunne håndtere de dynamiske størrelser, som elever og fag jo er. Det indebærer jo blandt andet, at læreren, med kompetencemålene som det bærende princip, skal kunne reflektere over eget arbejde med henblik på at justere undervisningen, så den virker bedst i forhold til et bestemt indhold og en bestemt type elever.

Jeg er derimod ikke enig i, at vi med regeringsudspillet og den politiske aftale forringer praktikken. Der vil derimod ske en skærpelse af kravene til praktikken ved fastsættelse af tre kompetencemål for de tre praktikniveauer. Der vil blive indført karakterer ved bedømmelse af praktikken, og der vil blive stillet krav om større praksisforankring af professionsbachelorprojektet. Herudover skal professionshøjskolerne kunne stille kvalitetskrav til praktikskolerne som forudsætning for at kunne indgå i et praktiksamarbejde med et læreruddannelsessted.

Jeg er heller ikke enig i betragtningerne om, at læreruddannelsesreformen burde have afventet en folkeskolereform. Tværtimod har vi med reformen fornyet læreruddannelsen, sådan at den lettere og hurtigere kan tilpasse sig folkeskolens krav og udfordringer. Vi har således forberedt uddannelsen på en kommende folkeskolereform. I den sammenhæng er det desuden vigtigt at have for øje, at ændringer i læreruddannelsen har en forholdsvis lang gennemslagskraft i relation til folkeskolen.

I forhold til det fremadrettede forestår der nu en implementeringsproces, der blandet andet indbefatter formuleringen af kompetencemålene.


Med venlig hilsen


Morten Østergaard

 


Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia