Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 


SOPHIA i medierne


15.10.2014
Skolereformen dropper dannelsen til fordel for markedet

Friskolebladets redaktør samler her tanker og perspektiver på SOPHIAs seneste konference i september. Læs om lidt om de forskellige oplæg samt de mange, gode debatter der fulgte efter.


10.06.2014
Omvejens uanede muligheder

Interview med Steen Nepper Larsen i "Med andre ord" - de studerendes magasin på Institut for Statskundskab på KU.

Tænk højlydt!
Steen Nepper Larsens kommentar i Information

20.01.2014
Tidlig indsats er en fordel

Kronik af Steen Nepper Larsen i Information

27.11.2013
Opskruede forventninger og hyklerisk kommunikation i den kommende læreruddannelsesreform
Artikel af Steen Nepper Larsen i Turbulens. 

20.03.2013
Skoleleder svigter

Læserbrev af Per Kjeldsen i Information. 

19.03.2013
Misvisende artikel om skoleledere og skolekonflikten

Debatindlæg i Fyens Stiftstidende af Erik Schmidt. 12.01.2013
Mig-generationen gør uro til et voksende problem

Per Kjeldsen deltager i interview i Kristeligt Dagblad.


31.12.2012
Åbent brev til Corydon
SOPHIAs bestyrelse sender åbent brev til Bjarne Corydon. Brevet er bragt i Information.


05.12.2012
Undervisningsdifferentiering kræver forberedelse
Per Kjeldsen deltager i TV2 News i forlængelse af Informations artikel om emnet.

 
04.12.2012 
Flere timer kan give dårligere kvalitet
Per Kjeldsen udtaler sig til Information.

02.12.2012
Det offentlige mere effektivt end det private
Erik Schmidt har en artikel i Fyens Stiftstidende.

30.10.2012
En sammenhængende skoledag?
SOPHIAs Erik Schmidt deltager i indslag på TV2 FYN.

23.10.2012
Folkeskolen flytter fra forældrene - ikke omvendt
Indlæg i Information af Per Kjeldsen, leder af  SOPHIA.
22.10.2012
IT i folkeskolen er ikke pengene værd
Kronik i Politiken af bl.a. SOPHIAs Erik Schmidt.
05.10.2012
For lidt fokus på småbørn
Læserbrev i Information af Per Kjeldsen.
19.09.2012
Betænkelig omgang med fagligheden i Odense
Synspunkt i Fyens Stiftstidende af Erik Schmidt.
14.09.2012
Topstyret revolution eller demokrati i Odenses skoler
Læserbrev i Fyens Stiftstidende af Erik Schmidt.
06.09.2012
Odense gambler med skolen
Indlæg i Fyens Stiftstidende af Erik Schmidt.

06.09.2012
Odense gambler med skolen
Indlæg i Fyens Stiftstidende af Erik Schmidt.11.03.2012
Bemærkelsesværdig opsigelse og nyansættelse
Indlæg af Erik Schmidt i Fyens Stiftstidende.


14.02.2012
Dannelse er oste i mange farver
Interview med Louise Nabe-Nielsen i Kristeligt Dagblad. 

24.01.2012
Lyt til lærernes ekspertise
SOPHIAs Per Kjeldsen skriver artikel til Fyens Stiftstidende.


20.01.2012
Kynisk menneskesyn - Lærerfyringer
Man tror, det er løgn, men i Odense Kommunes skoleforvaltning og hos SF-Rådmand Stina Willumsen synes at herske et uværdigt og kynisk menneskesyn. Skade, at man ikke har ”sat det bedste hold” på forvaltningen og i den politiske ledelse. Så kunne man have undgået den endimensionelle økonomiske tilgang til de aktuelt varslede lærerfyringer og de nærmest intimiderende begrundelser derfor, der dækker over tankegangen ”ældre ud, unge ind”, ”kompetencer er noget, man har eller ikke har – ikke noget, man erhverver sig gennem efteruddannelse”, ”vi skal sætte det bedste hold” – som om skolen er en statisk størrelse og lærerne robotter med varedeklaration på ryggen.
Skolechef Poul Antoniussen synes at have glemt, at han er øverste faglige personalechef og SW politiskchef. Har I to glemt arbejdsmiljøloven, er I uvidende om betydningen af valg af videnskabsteoretisk baggrund for menneskesyn og metode, er I uvidende om den massive forskning, der siger, at lærernes arbejdsmiljø og oplevelse af trivsel er vigtigste faktor i skolens dannelseskvalitet, har I glemt, at det kræver en dannet lærer at undervise under hensyntagen til alle folkeskolelovens 22 delformål og ikke kun i udvikling af ”kompetencer”, har I glemt, eller er I uvidende om, at det ikke er nok at have forstand for at bestride jeres to embeder – man skal også have fornuft! I burde skamme jer med de udtalelser, I er kommet med til pressen. Hvad med at tage et kursus i personalepleje?


17.12.2011
Tænketanke har vokseværk
SOPHIA omtales i artikel i JP.


19.03.2011
Håndfæstning til Odenses skoler
Skolerne i Odense har netop modtaget en resultatkontrakt fra Odense Kommunes skoleafdeling.  Men kontrakten har den særlige karakter, at skolelederne og dermed skolens medarbejdere ikke kan sige nej til dens indhold, selv om de fleste skoler ikke længere kan finde de midler, der skal til for at opfylde kravene.  Der er de facto tale om en håndfæstning.  Kritikken af denne ensidige styringsmekanik er stærkt voksende, skriver SOPHIA's Erik Schmidt i et synspunkt i Fyens Stiftstidende d.d. Læs mere 
her.

03.02.2011
Alle er uddannelsesparate, men ikke med tvang
Kun ved at redefinere uddannelsesbegrebet, så det ikke kun omfatter tilegnelse af teoretisk viden, men ligeværdigt hermed også omfatter tilegnelse af erfaringsbegrundet viden og indsigt gennem praktisk arbejde vil alle unge kunne inddrages i en uddannelse. Se Per Kjeldsens kommentar i Information 
her.


14.12.2010
Forskere: Glem alt om en skole i top 5
Professor Niels Egelund og professor Peter Allerup og SOPHIA's Per Kjeldsen er enige om, at Løkkes 2020-plan om folkeskolens internationale placering er urealistisk. I Information den 14.12.2010 fremhæver Per Kjeldsen, at vi kan forvente, at alle lande sætter ind for at blive bedre til næste PISA-undersøgelse, og at hele gruppen derfor vil rykke sig. Det er derfor aldeles urealistisk at tro, at Danmark kan komme blandt de 5 bedste i verden på specifikke og indsnævrede kundskabsmuligheder. I artiklen fremhæver Per Kjeldsen også, at man burde kigge nærmere på, hvorfor Finland placerer sig højt i PISA-målingerne. Der er ingen tvivl om, at det bl.a. skyldes en meget snæver fokusering på tilegnelse af kundskaber - og at det også positivt vurderet hænger sammen med, at man i Finland ikke har afsluttende prøver efter 9. klasse, ikke har nationale test, men derimod satser på individuelle mål for eleverne. Da man samtidig har satset massivt på at uddanne lærerne i den undervisningsdifferentiering, som er afgørende for at nå de individuelle mål, er det klart, at det også skal give sig udslag i en øget score på kundskabssiden, skal vi slet ikke stræbe efter en intetsigende placering på en intetsigende ranglistning af parate kundskaber. Det er helt andre kvaliteter, man vil efterspørge i fremtiden, når børnene som unge forlader uddannelsessystemet. Kundskaber er vigtige, men man må aldrig glemme dannelsesaspektet, som udspringer af menneskesynet. Læs hele artiklen 
her.

18.10.2010
Naiv forsker
I Politikens stort opsatte artikel "Rødt kort skaber ro i klasseværelset" fra den 12.10.2010 har Politiken og forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra Via UC skåret ud i pap, hvor dumme lærerne er, skriver SOPHIA's Erik Schmidt i et læserbrev i Politiken. Det fremgår af artiklen, at et rødt kort, en klokke og en varm hånd er nok til at skabe ro i klassen. Men artiklens konklusioner er hovedrystende naive. Der skal mere til. Den slags mekaniske metodik holder en ganske kort tid. At skabe ro i klassen handler for læreren dybest set om at skabe troværdighed og tillid, skriver Erik Schmidt. Læs læserbrevet, som Politiken bragte den 16.10.2010, 
her.


06.10.2010
SOPHIA's kritik af Rejseholdets anbefalinger
Dansklærerforeningen har på foreningens hjemmeside bragt et interview med Steen Nepper Larsen, der som bestyrelsesmedlem af SOPHIA har skrevet et kritisk notat om Rejseholdets anbefalinger.
Læs interviewet og notatet 
her.


28.09.2010
Som en hestevogn uden heste
I Odense vil SF-rådmand Stina Willumsen etablere "ungeskoler", hvor eleverne "selv tilrettelægger en meningsfuld skoledag ud fra egne mål og læringsstrategier." "Noget må der gøres," siger Stina Willumsen. - Ja, men ikke dét, skriver SOPHIAs Erik Schmidt i et synspunkt i Fyens Stiftstidende. Læs mere 
her.


20.09.2010
Megaskoler bliver let til indlæringsfabrikker
Megaskoler går stik imod børnenes behov for nærhed og overskuelighed - og anerkendte forskningsresultater, fremhæver Per Kjeldsen, SOPHIA på P1, DR, mandag den 20.09 i Poul Friis' udsendelse "P1 Formiddag". Skolen bliver let en indlæringsfabrik og mister fodfæstet som dannelsesinstitution. Hør udsendelsen 
her.


16.09.2010
Indlæringsfabrik erstatter kulturinstitution
Københavns Kommune vil lægge fre folkeskoler på Amager sammen til en kæmpe undervisningsanstalt med hele 2.140 elever. - Man ser efterhånden på skolen som en indlæringsfabrik i stedet for en kulturinstitution, der skal sikre børns dannelse, siger SOPHIA-leder Per Kjeldsen til Information i artiklen "Fremtidens skoler er megaskoler". Læs artiklen 
her.


14.07.2010
Daginstitutionerne og folkeskolens 5. plads på verdensplan
I Information den 14. juli har Per Kjeldsen påpeget det
 både forunderlige og uheldige i, at Statsministerens såkaldte Rejseholds forslag til forbedring af den danske folkeskole ikke på nogen måde inddrager folkeskolens afhængighed af kvaliteten af det, der foregår i daginstitutionerne. På et tidspunkt, hvor også daginstitutionerne præges af sammenlægninger og personalereduktioner, ville det klart være inden for Rejseholdets kommissorium at påpege, at de 10 forslag til forbedring af folkeskolens kvalitet er tæt forbundet med daginstitutionernes pædagogiske kvalitet. Læs hele debatindlægget 
her.


22.06.2010
Kritisk vurdering af Rejseholdets arbejde
Medlem af SOPHIA's bestyrelse, lektor Steen Nepper Larsen, DPU, har skrevet et ad hoc Notat, "Kritisk analyse af Rejseholdets eftersyn af folkeskolen og dets anbefalinger". Læs Notatet 
her.
Notatet er fulgt op af en kronik i Politiken den 6. juli 2010, "På rund(tosset) tur med skolens rejsehold". Link til kronikken 
her
.


22.06.2010
Lokalskolerne skal udvikles
For nyligt anbefalede skolens rejsehold at lukke alle små skoler, fordi de ifølge rejseholdets leder, Jørgen Søndergaard, »for dyre og for dårlige«. Men at nedlægge alle små skoler indebærer, at lokalmiljøet - og udkantsdanmark - nedprioriteres, at elevernes trivsel tilsidesættes til fordel for en ensidig økonomisk tænkning, at rummelighed bliver en umulighed og ikke mindst, at ideen om en langsigtet løsning udelukkes, inden den påbegyndes. Således skriver Louise Nabe-Nielsen fra tænketanken SOPHIA i et debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 22. juni. Læs hele indlægget 
her.


08.06.2010
Ensidigt udspil om folkeskolen
Rejseholdets 10 forslag har været mødt med kritik af, at der ikke er forskningsmæssigt belæg for alle forslagene. Men det kritiseres også for at være et teknokratisk forslag. - Det er et meget teknokratisk forslag, der handler om at forbedre resultater og forøge effektiviteten i den danske folkeskole. Og det er for ensidigt. Det siger SOPHIA's Erik Schmidt i et længere interview med Information. - Den danske folkeskole er speciel, fordi den tager udgangspunkt i den enkelte elevs udvikling i forhold til fællesskabet. Og den dobbelthed skal vi værne om. I forvejen har vi de seneste år fået indført et testregime, og det her vil blot styrke denne kontrol med øget fokus på de hårde færdigheder, siger han. Læs artiklen 
her.


07.06.2010
Lokalskolens fremtid
At ville lukke de mindre folkeskoler med den begrundelse, at de enten er for dyre eller for dårlige, er en påstand, der bygger på utilstrækkelig indsigt. Meget ofte viser det sig nemlig, at en skolenedlæggelse medfører utilsigtede og dyre alternativer. Således skriver Louise Nabe-Nielsen i et indlæg bragt i Information den 7. juni. Indlægget skal ses i forlængelse af SOPHIA's udgivelse af hvidbogen Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? Læs hele indlægget 
her.


07.06.2010
Erhvervslivet skal forme folkeskolen
Det
 skal ikke kun være skolen selv, der definerer fagene. Erhvervslivet skal spørges til råds om blandt andet slut- og trinmål, foreslår regeringens rejsehold. Men Erik Schmidt fra SOPHIA forholder sig i en artikel i dagbladet Information kritisk til erhvervslivets indblanding i de kommende målsætninger for folkeskolen. "Der er jo tale om et paradigmeskifte i måden at tænke skole på, hvor man sætter økonomi over de humanistisk/demokratiske dannelsesidealer. Og det er ikke mindst problematisk, når man giver Vækstforum carte blanche på så afgørende ting, der skal ske i folkeskolen," siger han. Læs artiklen 
her.


03.06.2010
Pædagoger i krydspres
På få uger er pædagoger i børnehaver og vuggestuer blevet mødet med modsatrettede krav og forventninger. Forventninger om fleksible lukketider i institutioner tegner et billede af, at det pædagogiske arbejde stadig betragtes som pasning, samtidig med at de pædagogiske krav til læring er øget. Senest med forslag om ekstra indsats over for børns sproglige udvikling. Dette udspiller sig i en tid, hvor kommunerne varsler besparelsesbegrundede fyringer af pædagoger, skriver SOPHIA's projektkoordinator Bo Birk Nielsen i JyllandsPosten. Læs indlægget 
her.


26.05.2010
Klaus Bondam på vildspor
Klaus Bondam er helt på vildspor som elefanten i glasbutikken. Forskningen kan ikke fortælle, hvad den enkelte lærer skal gøre "fra katederet", skriver SOPHIA's Erik Schmidt i et indlæg i Politiken den 26. maj 2010. I Bondams indlæg, "Katederet er udgangspunktet" i Politiken den 23.05.2010, skriver han, at forskningen peger på, at det blandt andet er undervisningens organisering inde i klasseværelset, der er afgørende for, hvad og hvor meget eleverne lærer. Det siger forskningen netop ikke. Den fortæller, at lærerens evne og mulighed for at lede, at skabe relationer og lærerens pædagogiske faglighed er vigtigst for resultatet. Organiseringen i sig selv har mindre betydning. Læs indlægget 
her.

18.05.2010
Uhensigtsmæssig specialisering i folkeskolen
Folkeskolerne er for alvor begyndt at specialisere sig. Profilsygen i folkeskolen kan på den enkelte skole opleves som en kortvarig succes med at tiltrække elever fra andre skoler, men på længere sigt er det en foruroligende udvikling, der kan være begyndelsen til enden for den folkeskole, hvis formål det er gennem oplysning og fællesskab at danne eleverne til myndige borgere og holde sammen på "folket". De skoler, som frivilligt profilerer sig, må derfor besinde sig på, om de vil satse på kortvarige, selvtilstrækkelige og forbrugeristiske gevinster, som på længere sigt kan blive et tab for hele folkeskolen som fælles kulturinstitution. Det skriver SOPHIA's Erik Schmidt i et synspunkt, der blev bragt i Fyens Stiftstidende den 18.05.2010. Læs indlægget 
her.

13.05.2010
Trivsel og undervisning

Per Kjeldsen fremhæver i Information, at den enkelte lærer, eventuelt suppleret med en AKT-lærer, skal sørge for, at der er sammenhæng mellem læringsorienteret undervisning og udvikling af trivsel blandt både elever og lærere. Indlægget er skrevet i forbindelse med Allan Baumanns, BUPL, indlæg i samme avis, om at SFO-pædagogerne kunne overtage trivselsarbejdet, mens lærerne passede deres primærfunktion, at undervise. Læs hele indlægget her.

29.03.2010
Researcher Thomas Andreasen går i rette med CEPOS: "Offentlige testresultater skader mere, end de gavner"
CEPOS glæder sig over en undersøgelse, der viser at et flertal af danskerne er for en offentliggørelse af nationale skoletest og at der blandt offentligt ansatte er færre end blandt privatansatte, der støtter offentliggørelse. Det får CEPOS til at lange ud efter de offentligt ansattes "generelle modstand mod borgernes indsigt i resultatmålinger fra offentlige institutioner". Thomas Andreasen fra SOPHIA opfordrer CEPOS til at besinde sig i et debatindlæg i Berlingske Tidende d. 26. marts 2010. Læs indlægget
her


16.03.2010
Modellen fra Gentofte spøger i Odenses skolevæsen - kronik
Odense Kommune har indledt et fremstød for at indføre "Den fleksible og rummelige skole". Den 16. marts havde kommunen indbudt 400 deltagere til debat. De færreste var dog lærere. I panelet var "fremtidsforskeren" Jesper Bo Jensen, Bjarne Lundager fra Dansk Industri, DPU-dekan Lars Qvortrup, professor Jens Rasmussen og professor Per Fibæk Laursen. Samme dag havde SOPHIA's Erik Schmidt en kronik i Fyens Stiftstidende, der skitserede svaghederne ved at indføre en Gentofte-model. Ikke mindst når pengekassen er tom. Læs kronikken
her.


03.03.2010
De absurde nationale test bør skrottes,
udtaler SOPHIA's leder, Per Kjeldsen, i en artikel, der i dag bringes på berlingske.dk. Læs hele artiklen 
her

11.01.2010
Debat om læsning i folkeskolen
SOPHIA's bestyrelsesmedlem, Steen Nepper Larsen, der er lektor på DPU, deltog i DR2-programmet Deadline 10.01.2010 sammen med Undervisningsminister Bertel Haarder, Socialdemokratiets uddannelsesordfører Christine Antorini og professor Niels Egelund, DPU, i anledning af Statsministerens udtalelser i nytårstalen om, at alle børn skal lære at læse. 
Se programmet her.

11.01.2010
Debat om læsning i folkeskolen
SOPHIA's bestyrelsesmedlem, Steen Nepper Larsen, der er lektor på DPU, deltog i DR2-programmet Deadline 10.01.2010 sammen med Undervisningsminister Bertel Haarder, Socialdemokratiets uddannelsesordfører Christine Antorini og professor Niels Egelund, DPU, i anledning af Statsministerens udtalelser i nytårstalen om, at alle børn skal lære at læse. Se programmet
her.

Marts 2009
Bidsken, Aalborg Lærerforening, nr. 3, marts 2009
Om Erik Schmidts artikel "Opblæst TV om læringsstile". Læs artiklen 
her

28.08.2008
Undervisningsministeriet som Sandhedens Ministerium ......
I Folkeskolen nr. 20 skriver lederen af SOPHIA, Per Kjeldsen, om Undervisningsministerens og regeringens "nysprog" med inspiration hentet i George Orwell´s "1984". Der gives flere eksempler på det, Per Kjeldsen kalder kreativ kommunikation, hvor ordenes sædvanlige sammenhæng mellem udtryk og indhold forvanskes gennem bevidste ændringer af enten indholdets eller udtrykkets reference til negative eller positive opfattelser af ordene. Eksempelvis intimideres eksperter ved at tillægge ordet en indholdsmæssig forbindelse til begrebet "smagsdommer", og lærerne intimideres ved, at lærerjobbet sidestilles med "rundkredspædagogik", der kun kan opfattes negativt. Nationale tests gøres til et positivt ladet ord ved at fremhæve, at formålet er at find ebørn med specielle behov, hvilket dog kommer til at virke utroværdigt, når den første nationale test i dansk først tages i 2. klasse! Da den kreative kommunikation gennem årene overvejende synes at gå ud over de offentligt ansatte, foreslås det, at disse tager til genmæle ved også at anvende kreativ kommunikation blot med modsat fortegn af det, regeringen gør.
Læs hele indlægget
her.

15.08.2008 
I 2025 er kommunerne reelt nedlagt....
Det skriver Per Kjeldsen og Erik Schmidt i artiklen "Folkeskolen 2025 - Vejen ad hvilken". Artiklen er en af flere artikler i Folkeskolen nr. 20. Hele artikelserien findes på
www.folkeskolen.dk. I Per Kjeldsens og Erik Schmidts artikel gennemgås folkeskolens aktuelle situation som grundlag for en fremskrivning til tiden omkring 2025. Alle de variabler, der udgør "folkeskolen", og som har indflydelse på skolens dagligdag og funktionsmuligheder, er forsøgt beskrevet, som de forventes at virke i 2025.
Læs hele artiklen
her
.

15.01.2008
Quortrup sår tvivl om forskningens betydning for praksis
PISA er ikke et ”pædagogisk værktøj”, men en international komparativ evaluering, som gennemføres for at bidrage til datagrundlaget for de politiske beslutningstagere, skriver
Kirsten Krogh-Jespersen, der er medlem af SOPHIA´s Faglige Råd, i et kritisk indlæg i Information rettet mod DPUs nye dekan, Lars Qvortrup.
Læs mere
her

27.11.2007
Notat sendt til Folketingets Uddannelsesudvalg, KL, BKF, Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening
Debatten om test i folkeskolen er primært kendetegnet ved, at der ikke skelnes mellem forskellige former for test og deres anvendelse; at forskning om brug af test ikke tages  med i vurderingerne af anvendeligheden af test, og at der ikke foretages flerdimensionelle saglige analyser af et problem, inden der findes en løsning på problemet. I SOPHIA må vi nødvendigvis opponere imod det.
Læs mere
her.

09.11.2007
Helle Gammelgaard og Per Kjeldsen sender notat til Ritzau om uddannelsessystemets behov for hurtig politisk handling
Under valgkampen har adskillige aviser bragt indlæg om test i folkeskolen. Disse indlæg er primært kendetegnet ved, at der ikke skelnes mellem forskellige former for test og deres anvendelse; at anerkendt forskning om brug af test ikke tages  med i vurderingerne af anvendeligheden af bestemte former for test, og at der ikke foretages flerdimensionelle saglige analyser af et problem, inden der findes en løsning på problemet. Denne ensidighed svækker både debattens og løsningernes troværdighed.....
Læs mere
her.

31.10.2007
Per Kjeldsen i Kristeligt Dagblad i debat med Niels Egelund om klassestørrelse og menneskesyn
I en helsides debatartikel fremhæver Per Kjeldsen, at vurderingen af den hensigtsmæssige klassestørrelse i forhold til undervisningens effekt på elevernes læring i virkeligheden er en kamp mellem to forskellige videnskabs- og menneskesyn: Det positivistiske, som Niels Egelund repræsenterer, hvor det alene er det, der kan måles, der tæller, og det humanistiske menneskesyn, som er SOPHIA´s værdi- og arbejdsgrundlag, hvor alle de variabler, der er i spil, bør inddrages og analyseres, også selv om de ikke kan måles med en såkaldt objektiv målestok, men alene fremtræder som subjektive, kvalitative vurderinger. Endimensionaliteten i det positivistiske videnskabs- og menneskesyn slører alt for mange fejlkilder......
Læs mere
her.

24.10.2007
Talentspotning et fremmedelement i folkeskolen
úndervisere.dk bragte i oktobernummeret et interview med den amerikanske læringsguru, Donald Treffinger, der foreslår talentspottere indført og klassestrukturen i folkeskolen opløst - og bad SOPHIA´s Erik Schmidt kommentere. "Jeg synes, der er noget befriende demokratisk over den danske model, hvor man går i klasse sammen, fordi man har samme alder og bor et bestemt sted, uanset hvor dum eller klog man er", er Erik Schmidts kommentar. 
Læs mere
her.

25.10.2007
Projektkoordinator i SOPHIA, Helle Gammelgaard, skrev i Information 24.10.2007 om striden mellem regeringen og forskerne
"Regeringen satser på forskning. Parolen lyder, at dansk forskning i verdensklasse skal fremmes. Det er forskerne enige i. Men alligevel befinder debatten mellem regeringen og forskerne sig på kogepunktet. Stridens kerne er, hvordan forskning i verdensklasse genereres.
Indlægget kan læses
her.

06.10.2007
Leder af SOPHIA, Per Kjeldsen, artikel i Kristeligt Dagblad om klassestørrelser
I artiklen anbefales det, at elevtallet i folkeskolens klasser bør ligge mellem 18 og 22, med et minimum på ca. 16 og et maksimum på 24. Dermed sikres, det den gennemsnitlige klassekvotient kan fortsætte stort set uændret. Synspunkterne uddybes i et Notat, som SOPHIA udsender til december som resultat af arbejdet med Projekt 2006.5, Store-små skoler.
Læs mere
her

17.09.2007
Et mylder af myter
Det har skabt kritisk undren hos os, at aktuelle betragtninger om folkeskolen i høj grad synes at være baseret på myter, skriver SOPHIA´s  Helle Gammelgaard og Anja Madsen Kvols i Jyllands Posten den 17.09. 2007. – Særligt problematisk bliver det, når debattører på baggrund af myterne kommer med forslag til, hvordan folkeskolen kan forbedres, og derved danner en ny myte. Som når et svar på den påståede manglende evaluering i folkeskolen er indførelse af nationale test og elevplaner til alle elever i alle fag.

Opråb - Myterne om folkeskolen skal erstattes med analyser 

05.09.2007
Politik skal bygge på viden
- I kølvandet på offentliggørelsen af det lave antal ansøgere til læreruddannelsen samt ansøgernes lave karaktergennemsnit har der i pressen været adskillige indlæg med mulige årsager til denne problematik,skriver SOPHIA´s Helle Gammelgaard i Jyllands Posten.
- De påståede årsager er sjældent baseret på saglige undersøgelser, men derimod primært på formodninger. Det er uholdbart. Debatten bliver primitiv, og de efterfølgende politiske løsninger tilfældige. Der bør derfor i den aktuelle situation foretages flerdimensionelle undersøgelser af problematikken omkring søgningen til læreruddannelsen.

Læs artiklen "Politik skal bygge på viden" her

30.08.2007
SOPHIA´s Helle Gammelgård månedens profil på EMU-portalen.
Helle Gammelgaard, der er ung projektkoordinator for SOPHIA, er valgt som månedens profil på undervisningsportalen EMU.

Læs mere 

01.08.2007
Lærere vil beholde svage elever i klassen
Lærere kan sagtens klare, at et par fagligt svage elever har brug for særlige materialer og undervisningsmetoder. Men der er langt flere elever, som har problemer med adfærd, kontakt og trivsel end tidligere. Der skal blot én af den slags elever til at slå undervisningen i stykker. Rummelighed er ikke til gavn for nogen, hvis man ikke hurtigt kan afhjælpe problemet i klassen, siger Per Kjeldsen til Folkeskolen.dk

Læs mere

30.07.2007
Primitiv karaktergivning i læseprøven
Det er katastrofalt, at Danmark præsterer en så primitiv karaktergivning som i den nye afgangsprøve i læsning, hvor det er umuligt at se, om en karakter afspejler elevens læsehastighed eller læseforståelse, siger Per Kjeldsen, tænketanken Sophia, til Folkeskolen.dk

Læs mere

29.07.2007
Kritik af rullende indskoling
Sortebakkeskolens forsøg med rullende indskoling får hårde ord med på vejen, allerede inden det er gået i gang.  Idéen "skydes i sænk" af Per Kjeldsen, der er tidligere chefpsykolog i Aalborg og nuværende leder af den uddannelsespolitiske tænketank, Sophia.
- Ved rullende skolestart oplever det enkelte barn at være betydningsfuld ikke som en del af en gruppe, men udelukkende som en, der skal lære noget, siger Per Kjeldsen til DR Nordjylland.
Se mere
her.

28.06.2007
Styringen af folkeskolen
Der er behov for en anden form for styring af folkeskolen.  Det viser Helle Gammelgaards analyse af den aktuelle styring af folkeskolen, som kan læses i sammendrag nedenfor.  Hun konkluderer, at der er tale om en overstyring baseret på kontrol, hvilket har indskrænket lærernes professionelle råderum. Med afsæt i denne konklusion giver hun forslag til et alternativt styringsprogram for folkeskolen, som er baseret på tillid. En styring, som anerkender det politiske systems behov for at styre folkeskolen gennem evaluering og lærernes behov for et stort, professionelt råderum.

Om styring af folkeskolen

27.06.2007
Markant flere børn har brug for hjælp i skolen
Strømmen af svage børn presser samtidig både lærere og kommunernes økonomiske ressourcer, så det går ud over både den almindelige trivsel i folkeskoen og fagligheden, siger SOPHIA´s leder, Per Kjeldsen i nedenstående artikel fra Kristeligt Dagblad d. 27. 6. 07.  Og den udvikling vil fortsætte, mener han.  - Med reformen har kommunerne fået et ansvar for disse børn, som alle endnu ikke kan løfte. Systemet er simpelthen ikke gearet til det, hverken økonomisk eller uddannelsesmæssigt. Derfor ser vi både fejlintegrationer og unødigt pres på specialskolerne, og derfor er nogle kommuner begyndt at tænke meget i økonomi.

Kristeligt Dagblad

19.06.2007
Helge Sander går ind i SOPHIA-debat om forskningsfrihed
Den debat om den truede forskningsfrihed på universiteterne, som Dorthe Jørgensen og Peter Kemp startede den 6. 6. 2007 i Kristeligt Dagblad, har fået Videnskabsminister Helge Sander til at sætte sig til tasterne.  Men ministerens svar imødegås af Dorthe Jørgensen og Peter Kemp fra SOPHIA´s faglige råd.  Følg debatten her på hjemmesiden, hvor indlæggene bringes som links.

1. Peter Kemp & Dorte Jørgensen: Hvor er den borgerlige politik
2. Hans Hauges indlæg - 11.06.2007
3. Debat - Solens blanke lue 13.06.2007
4. Videnskabsministerens svar
5. Peter Kemp og Dorthe Jørgensens svar - Topstyring ødelægger
6. Universiteterne bør lære af egen historie


23.03.2007
Haarder: Sophia er ingen tænketank
Undervisningsminister Bertel Haarder siger i en usædvanlig og følelsesmæssig udtalelse til folkeskolen.dk, at SOPHIA slet ikke er en tænketank.
Læs notitsen
her og SOPHIA´s svar her.
Link til
www.folkeskolen.dk

12.10.2006
SOPHIA deltager i konference
SOPHIA var repræsenteret med 3 deltagere i Danmarks Lærerforenings konference "Skolen og lærerrollen i et internationalt perspektiv" den 28. september 2006..

Læs mere - link til folkeskoleartikel

"Gymnasieskolen" om SOPHIA

Dansk Magisterforening bidrager til tænketank

Lærere vil beholde svage elever i klassen
Lærere kan sagtens klare, at et par fagligt svage elever har brug for særlige materialer og undervisningsmetoder. Men der er langt flere elever, som har problemer med adfærd, kontakt og trivsel end tidligere. Der skal blot én af den slags elever til at slå undervisningen i stykker. Rummelighed er ikke til gavn for nogen, hvis man ikke hurtigt kan afhjælpe problemet i klassen, siger Per Kjeldsen til Folkeskolen.dk

Opgør med nytteværdien

Tænketank gør op med nytteværdien
 


Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia