Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 

 Om SOPHIA

Hvad er SOPHIA >>
Værdigrundlag
Bestyrelsen
Personale
Fagligt Råd
Stiftergruppen
Sponsorkredsen
Vedtægter
Ledige stillinger
Støt SOPHIA
SOPHIA er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse. Den centrale dynamik udgår fra Det faglige råd, foreningens bestyrelse og daglige ledelse. Herfra vil man sikre, at støtte- og sponsorkredsen holdes orienteret om tænketankens aktiviteter.

SOPHIA er uafhængig af organisationer, virksomheder og politiske partier. SOPHIA ønsker at kvalificere beslutningsgrundlaget for udviklingen af pædagogik og undervisning og dermed for udviklings- og undervisningsinstitutioner i bred forstand.
 
SOPHIA vil forsøge at afdække aktuelle udviklingstendenser og udviklingskrav til uddannelsesinstitutionerne og i givet fald definere og beskrive afbalancerede alternative udviklingsmuligheder.

SOPHIAs opgaver vedrører både det enkelte individs behov og fællesskabets nødvendighed - nationalt og globalt.

SOPHIAs værdigrundlag er demokratisk-humanistisk.

SOPHIA vil bidrage til udviklingen af uddannelsessektoren på en måde, der vil støtte den enkeltes og fællesskabets, det offentliges og erhvervslivets muligheder i forhold til globaliseringens udfordringer. Dette anses for væsentligt med henblik på at sikre velfærdsudviklingen og den nationale, demokratisk funderede sammenhængskraft.

SOPHIA skal arbejde for en afbalancering af den igangværende udvikling af et konkurrence- og kontrolsamfund, så fællesskab, samarbejde og aktivt demokrati er en central del af den ramme, den enkelte kan udfolde sig inden for. Afbalanceringen gælder også den institutionelle konkurrencetænkning med individualistisk præstationsideologi og markedsstyring som centrale ingredienser.

SOPHIA ønsker større frihed og rådighedsrum til lærere og undervisere ud fra det overordnede synspunkt, at pædagogik og didaktik kræver professionel ansvarliggørelse og professionel metodisk frihed.

SOPHIA ønsker gennem udforskning af et tidssvarende og demokratisk orienteret dannelsesperspektiv at bidrage til forståelse af, at viden og indsigt for det første er mere end færdigheder og kundskaber, for det andet er andet end varer.

Faglighedmå tage sigte på at fremme indsigt i omfattende sammenhænge og respektere subjektive, kommunikative, etiske og æstetiske aspekter. Demokratisk dannelse er at søge sin egen vej og at finde andet end sig selv. Dannelsen kredser om det konstruktive dilemma mellem frihed og fællesskab, selvstændighed og solidaritet, læring og undervisning. Den bærer selvkritikken i sig og evnen til at se tingene fra en multireflekteret, globalt orienteret synsvinkel.

Dermed indebærer den humanistiske og demokratiske dannelsestanke også et stort alsidigt udviklingspotentiale for samfundet og samfundsøkonomien, og det må være et ordinært dannelseskrav til institutioner og vidensformer, at de altid er i færd med at tænke i en kritisk, kvalificerende dialog med kultur, traditioner og det, der engang stod deres hjerte nær.

SOPHIA ønsker at fremme opfattelsen af, at børn og unge - det enkelte menneske - ikke kun har værdi som objekter for økonomisk vækst, men har en værdi i sig selv. SOPHIA ønsker således at bidrage til udviklingen af det nysgerrige, kreative, udviklingslystne, tolerante, selvstændige, demokratisk sindede og samarbejdende menneske.

SOPHIA ønsker, at alle elever og studerende - uanset biologisk og social arv - tillægges betydning for fællesskabet, og at også de skarpeste hoveder får demokratisk erfaring i skole- og uddannelsessystemet.

SOPHIA vil blandt andet arbejde for formålet ved deltagelse i den offentlige debat, afholdelse af høringer, konferencer mv., udførelse af analyseopgaver, udarbejdelse af notater, statistikker og rapporter, udarbejdelse og offentliggørelse af essays, udviklingsplaner, rapporter samt orientering via eget website.

Beskrivelser af relevante projekter og ansøgning om midler til iværksættelse af disse foretages løbende.


Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia