Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 

Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? - Om kvalitet i den politiske beslutningsproces.

Kort om konferencen og hvidbogen

Den 09.02.2010 afholdtes ovennævnte konference på Hotel Scandic i København. Knapt 150 deltagere fra hele landet repræsenterende både Folketingets Uddannelsesudvalg, kommunalpolitikere, skoleforvaltninger, skolebestyrelser, skoleledere, lærere og pædagoger, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Skole og Samfund, Landsforeningen af Landsbysamfund, Pædagogiske Psykologers Forening, Friskolernes Kontor, lærerkredse, skolepsykologer og skolekonsulenter og enkelte journalister  Som det fremgår af nedenstående udvidede konferenceprogram overværede i alt 8 oplæg og deltog i 2 gruppearbejder, hver af 1 times varighed.
Det hele med henblik på at kvalificere både debat og beslutningsproces, når lokalskolen skal drøftes med henblik på udvikling eller nedlæggelse.

Dagen bød på gode indlæg og gode diskussioner i grupperne. Det er vores indtryk, at alle fik en masse viden og inspiration med hjem. Alle deltagerne var lovet en efterfølgende udsendelse af en hvidbog med opsamling på konferencens indhold, og dette arbejde er i fuld gang nu. Hvidbogen forventes udsendt primo april. Hvidbogen udsendes vederlagsfrit til alle konferencedeltagerne og vil kunne købes af andre interesserede ved henvendelse til Sekretariatet.

Fotos fra konferencen
 


29.11.2009
Konference: Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges? Om kvalitet i den politiske beslutningsproces

Tænketanken SOPHIA sætter med en heldagskonference tirsdag, den 9. februar 2010 temaet på dagsordenen ved at pege på en lang række kulturelle, sociale, faglige, filosofiske og lokale forhold og muligheder, der også bør indgå i en bred politisk debat om den kommunale skolestruktur.
Gå til tilmeldingsblanket.Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia