Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 

Notater

Notat 1

Notat 2 om elevplaners historik

Notat 3 - om den politiske styring af folkeskolen

Notat 3 om den politiske styring af folkeskolen - forkortet udgave

Notat 4 om elevplaner i praksis, didaktikken og værktøjerne17.03.2009
SOPHIA's elevplansprojekt, Notat nr. 4, Om elevplaner i praksis, didaktikken og værktøjerne
er nu fremsendt til Undervisningsministeren og Folketingets Uddannelses-udvalg. SOPHIA foreslår som noget væsentligt, at Elevplansbekendtgørelsen laves om, så der ikke længere skal udarbejdes en fælles elevplan til elever og forældre, men to forskellige: En elevplan til eleven udarbejdes som en procesplan hen over året i sammenhæng med den hidtidige løbende evaluering, så elevens elevplan kun bliver en hensigtsmæssig skriftliggørelse, når den mundtlige evaluering ikke er tilstrækkelig. Derudover en anden elevplan til forældrene, hvor betydningen af at ikke kun stk.1 men også stk.2 og 3 i Folkeskolelovens formålsparagraf bringes i anvendelse, specielt de elementer, der for forældrene er mulige at arbejde med, nemlig barnets personlige udvikling gennem dannelse (opdragelse).
Se notatet
her.


05.06.2008
Elevplaner kan professionalisere lærernes didaktiske arbejde
Men som det er lagt op til med den aktuelle elevplansbekendtgørelse, er der indbygget en række benspænd, påpeger SOPHIA´s Anja Madsen Kvols i et interview i SKOLEN, Århus Lærerforenings medlemsblad. Man kan fx ikke se, at elevplanen har sat lærerne bedre i stand til at evaluere løbende og differentiere undervisningen. Ofte er elevplanen kun fremme op til forældresamtalerne – resten af året ligger den i skrivebordsskuffen. Men alle lærere evaluerer hele tiden løbende. Dele af den evaluering bør skriftliggøres i et internt redskab, som er fri for de krav til formidling, der ligger i udleveringen af elevplanen til forældrene.
Læs hele artiklen
her


01.11.2007
Undervisningsministeren inddrager SOPHIA's Elevplansnotat 2
Efter fremsendelse af Elevplansnotat nr. 2 om elevplanernes historik, og hvad der skal til, for at elevplanerne kan anvendes kvalificeret over for såvel elever som forældre, har Undervisningsministeren meddelt SOPHIA, at Notatet vil blive inddraget i det udvalgsarbejde, som Ministeren har iværksat med henblik på udarbejdelse af forslag til afbureaukratisering og forenkling af elevplansarbejdet. Det er glædeligt, at vore kritiske strategiske analyser på denne måde anerkendes som konstruktive bidrag til kvalificering af både de politiske beslutningsprocesser og implementeringen heraf. Det er præcist dette mål, der er en væsentlig del af SOPHIA´s formålsparagraf.


28.09.2007
Elevplaner er en dyr form for tidsspilde
Som teori er elevplanerne nydeligt konstruerede, men lærerne oplever, at det er ren proforma at skulle udarbejde en masse planer, siger museumsdirektør, ph.d. Keld Grinder-Hansen til Information på baggrund af en rapport, han har udarbejdet til SOPHIA.  -  Derfor er der al mulig grund til at forvente, at indsatsen er spildt.
Læs mere her.


27.09.2007
SOPHIA´s elevplansprojekt
Notat 2 om elevplaners historik blev uddelt på mødet den 27.09.2007, på Vartov. 
Notat 2 om elevplaners historik
Notat 3 - udsendt i juni 2007
Notat 3 om den politiske styring af folkeskolen - forkortet udgave


 23.03.2007
Undervisningsministeriet i usagligt angreb på SOPHIA
Undervisningsministeriet har nu fundet det nødvendigt på ministeriets egen hjemmeside at imødegå tænketanken SOPHIAs kritik af elevplanerne i folkeskolen.  Det sker dog ikke alene med saglige argumenter.
Link til ministeriets
hjemmeside og SOPHIAs svar her.


16.03.2007
SOPHIA-notat anbefaler, at indførelse af elevplaner i folkeskolen stilles i bero
Som en række foreløbige konklusioner på et større og længerevarende analyseprojekt om elevplaner i folkeskolen (bekendtgørelse nr. 703 af 23.06.2006) har SOPHIA afsendt et notat til Undervisningsministeriet.  Slutkonklusionen i notatet peger på, at der er væsentlige mangler i skolernes forudsætninger for umiddelbart at kunne indgå i en kvalificeret implementering af bekendtgørelsen.  Derfor anbefaler SOPHIA, at implementeringen midlertidigt sættes i bero, mens undervisningsministeriet i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, Børne- og kulturchefforeningen og Skolelederforeningen, drøfter, på hvilken måde man kan justere bekendtgørelsen og udviklingsprocessen med henblik på at rette deciderede fejl og mangler, få lavet en ordentlig vejledning og ikke mindst: smidiggøre og øge differentieringsmulighederne i selve processen.
Læs hele notatet her.


  


Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia