Sophia - tænketank for pædagogik og dannelse
  Skip Navigation Links  
 
 
04.06.2015

Dannelsessamtaler
- Fordybelse og diskussion om dannelse

Hvad er dannelse? Hvor findes den henne? Og hvem er egentlig dannet? Tænketanken SOPHIA har gennem et års tid arbejdet med begrebet dannelse og præsenterer på den baggrund nu et hæfte med dannelsesskrifter.
 
Hæftet fokuserer både på dannelse i skolen og i den brede kultur for at vise, at dannelse ikke er noget man kan lære på kursus, men snarere er noget, der må leves og væres. Hæftet er ikke en lang opremsning af filosofiske positioner, men en revitalisering af begrebet i en tid, der er præget af kontrol, styringsmekanismer, mistillid og påvirkningstrang. Se mere om hæftet her.
 
Vi tilbyder i 
SOPHIA en række dannelsessamtaler for alle interesserede organisationer, foreninger, uddannelsessteder, ledere, forældre—kort sagt alle, der har med pædagogik og dannelse at gøre. Dette er således jeres chance for at få et par inspirerende timer med store tanker, højt til loftet og spændende pointer. Samtalernes udformning kan aftales nærmere med jer, men udgangspunktet er ca. 2 timer med samtale og diskussion.
 
Dannelse er menneskets måde at blive til som menneske på, og dannelse er evigt vedkommende. Men hvordan kan man forstå dannelse ud fra en specifik kontekst? Hvordan forstår I selv jeres rolle i dannelsen? Hvilke idealer står højst i jeres møde med samfundet? Hvilke værdier og menneskesyn danner vi som forældre, bedsteforældre og samfundsinstitutioner vores børn og unge ud fra? - og med hvilken betydning? Disse forhold vil vi gerne diskutere med jer.
 
Arrangementerne sætter derfor dannelse på dagsordenen. Der vil blive mulighed for både at lytte til, reflektere over og diskutere de almene aspekter ved dannelse, og de mere kontekstspecifikke forhold. Hvad er daginstitutionernes, bibliotekernes, folkeskolernes, musik- og kulturskolernes samt ungdoms-, voksen- og videreuddannelsernes dannelsesformål? - og stemmer det overens med de tanker vi alle, hver især, gør os om at være borger og medborger? Dannelse er at blive til som menneske sammen med andre mennesker. Det har derfor stor betydning for menneskets og samfundets tilblivelse, hvordan vi vælger at leve og være sammen.
SOPHIA vil gerne sammen med jer være med til at drage omsorg for vores dannelse som mennesker og medborgere i et fælles demokratisk samfund.
 
Kontakt os, hvis I kunne tænke jer et interessant, inspirerende og udfordrende indblik i dannelsens muligheder og grundlag.
Sammen med bestilling af arrangement følger naturligvis et par eksemplarer af vores netop færdiggjorte dannelsesskrifter, der tillige kan købes til fordelagtig pris til alle deltagere. Vi kommer både gerne til arrangementer internt blandt jeres ansatte og arrangementer, der inkluderer elever, forældre og borgere. Man er også meget velkomne til at gå sammen og lave et større, regionalt møde.
 
Historien er aldrig slut, og den sidste mand er endnu ikke født. Derfor er diskussionen om dannelse heller ikke død. Med hæftet som baggrund ønsker vi tværtimod at åbne den på ny.
 

For yderligere information:

Stig Skov Mortensen, leder

ssm@sophia-tt.org & 29867844
 
Birte Holst Andersen, sekretær

bha@sophia-tt.org & 20 98 80 07


Ny udgivelse

Dannelsesskrifter
NY udgivelse fra SOPHIA - Læs mere h
erAktuel SOPHIA-udgivelse i kølvandet på Kvalitetsudvalgets 3. og konkluderende rapport.
Læs mere her.

Ny udgivelse:
Debathæfte
Universitetsverdenen - Om kvalitet i forskning og uddannelse

Læs mere her
 

TopNyhed

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

 
SOPHIA udgiver hver måned et nyhedsbrev med seneste nyt om aktiviteter, publikationer mm.

Tilmeld dig nyhedsbrev
 

 
 
 
 
  Kontakt

Tænketanken SOPHIA
Børglumvej 133
9700 Brønderslev
70 23 66 67
sophia@sophia-tt.org
 
   Arkiv
 
Arkivet indeholder en samlet oversigt over SOPHIAs publikationer, debatindlæg, notater mv.
 
  Links

Her finder du henvisninger til materiale, udgivelser, foreninger og andet af relevans for SOPHIAs arbejde.
 
  Blog

Følg SOPHIAs blog på folkeskolen.dk - indlæg af vores formand Jens Raahauge
 

Opdateret: 10.07.2020                                                                  Sekretariat: Børglumvej 133 . 9700 Brønderslev . Tel. 70 23 66 67 . Mail sophia@sophia-tt.org

 
 Site Map   Admin Copyright © 2021 Sophia